::::::::::Regulamin::::::::::

Rejestrując się w serwisie GoEnglishGo.com zgadzam się z poniższym regulaminem:

1. Użytkownicy GoEnglishGo.com muszą być osobami pełnoletnimi.

2. Jesteśmy profesjonalistami. Użytkownicy GoEnglisgGo.com rejestrują się w darmowym serwisie w celu poprawy i utrwalenia języka angielskiego w przyjaznym, profesjonalnym i bezpiecznym otoczeniu. W związku z tym użytkownicy będą przestrzegać postanowień GoEnglishGo.com zawartych w poniższym regulaminie.

3. Mówimy i piszemy tylko po angielsku. Wszelka komunikacja w serwisie odbywać się będzie po angielsku. Wszelkie wpisy dokonywane w innych językach będą usuwane, a ich autorzy proszeni o ponowne ich zamieszczenie w języku angielskim. Ma to na celu odpowiedni monitoring treści niewłaściwych, o których mowa w kolejnym punkcie.

4. Przekazujemy światu pozytywne komunikaty. Wpisy użytkowników są mile widziane, o ile nie zawierają treści wulgarnych, niepoprawnych obyczajowo ani w jakikolwiek sposób naruszających godność osobistą innych użytkowników lub grup społecznych. W przypadku pojawienia się takich wpisów, będą one natychmiast usuwane z serwisu.

5. Nie spamujemy. Zamieszczanie ogłoszeń, spamu lub linków nie związanych z omawianymi tematami jest niedozwolone w serwisie GoEnglishGo.com.

6. Nie stosowanie się do założeń powyższego regulaminu może skutkować zablokowaniem i usunięciem konta z serwisu GoEnglishGo.com. 

7. GoEnglishGo.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

8. Użytkownik GoEnglishGo.com zgadza się na przetwarzanie przez GoEnglishGo.com jego danych osobowych  w celu niezbędnych do rejestracji w serwisie działając w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych. GoEnglishGo.com nie będzie przekazywał danych zawartych w formularzu rejestracyjnym osobom trzecim.

 


Zapisując się na kurs GoEnglishGo.com, zgadzam się z poniższym regulaminem:

Przed zapisaniem się na kurs student przeczyta poniższy regulamin i zgodzi się na zawarte w nim postanowienia. Regulamin ma pomóc w zapewnieniu najwyższych standardów kursu, przygotować studentów do udziału w nim, a także promować pozytywne podejście do nauki na platformie GoEnglishGo.com.

Przed rozpoczęciem kursu:

1. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego, włączając w to:

a.      Nowoczesną przeglądarkę internetową. Google Chrome lub Firefox są przez nas najbardziej rekomendowane.

b.      Stabilne, bezproblemowe połączenie z Internetem

c.      Konto email

d.      Zestaw do komunikacji (mikrofon i słuchawki) dla studentów, którzy wybrali opcję Premium i studentów indywidualnych

e.      Konto Skype

2. Użytkownik zapozna się z filmem instruktażowym “Instructions for New Students” przed rozpoczęciem kursu.

Dotrzymywanie terminów:

3. Użytkownicy będą dotrzymywać wyznaczonych terminów. Nie wykonywanie zadań w wyznaczonym czasie znacznie utrudnia użytkownikowi, lektorom i grupie wspólną pracę. Jeśli użytkownik przekroczy wyznaczone terminy, będzie kontaktowany mailowo w celu nadrobienia zaległości.

4. Użytkownicy zgadzają się na wykonywanie zadań grupowych w terminie i na jak najlepszym poziomie, w miarę swoich indywidualnych możliwości.

5. W przypadku, gdy użytkownik ma zamiar być nieobecny na części zajęć lub nie będzie w stanie wykonać zadania w wyznaczonym czasie, proszony jest o wcześniejszy kontakt ze swoim lektorem.

Kurs:

6. Użytkownicy muszą wykonać przynajmniej 75% wszystkich zadań kursowych (w tym 75% zadań pisemnych), aby zaliczyć kurs i dostać certyfikat potwierdzający sprawność językową na danym poziomie.

7. Użytkownik będzie dostarczał jedynie własnoręcznie napisane prace. Kopiowanie lub cytowanie prac pochodzących od innych autorów bez przypisów nie jest akceptowane.

Płatności:

8. Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem kursu. GoEnglishGo.com przewiduje możliwość płatność całości kwoty z góry lub płatność na raty.

9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay oraz PayPal.

10. Wszystkie ceny kursów są cenami brutto i zawierają 23% VAT. GoEnglishGo.com wystawia faktury VAT w terminie do 7 dni od daty zakupu kursu. Aby otrzymać fakturę VAT, prosimy o kontakt w celu podania nazwy, adresu i NIPu firmy lub osoby prywatnej, na którą ma być wystawiona faktura.

Rezygnacja i zwrot płatności:

11.  W przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem kursu użytkownik dostanie pełny zwrot wpłaconej kwoty, o ile nie zostały wysłane podręczniki. W przypadku, gdy podręczniki zostały wysłane do użytkownika, od kwoty zwrotu będzie odjęta cena podręcznika (o ile dotyczy).

12.  W przypadku rezygnacji po rozpoczęciu kursu obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, który liczony jest od 1-go dnia miesiąca kalendarzowego. Użytkownik dostanie zwrot kwoty za pozostałą niewykorzystną część kursu, odejmując cenę podręcznika (o ile dotyczy). 

Uwagi i reklamacje:

13. Celem GoEnglishGo.com jest zapewnienie jak najwyższej jakości kursów online i zadowolenia użytkowników. Jeśli uważasz, że coś nie działa prawidłowo, skontaktuj się z nami. 

14. GoEnglishGo.com stara się zapewniać pełną dostępność platformy e-learningowej i jej bezawaryjne funkcjonowanie, jednakże nie ma wpływu na zakłócenia jej pracy z przyczyn niezależnych od GoEnglishGo.com.

::::::::::Co oferuje GoEnglishGo?::::::::::
  • uczestniczysz w zajęciach online z wykwalifikowanymi lektorami
  • pracujesz w niewielkich grupach
  • masz dostęp online do ciekawych materiałów dodatkowych
  • stale monitorujesz postępy i widzisz rezultaty nauki
  • rozwijasz wszystkie zdolności językowe - mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie, słownictwo, gramatykę i wymowę
  •  masz możliwość poznania innych użytkowników społeczności GoEnglishGo.com i komunikowania się z nimi po angielsku
  •  używasz sprawdzonych materiałów